Høring over KONSTANT Net A/S' anmeldelse af to metoder vedrørende stikledningsordning

25-01-2022

Frist: 23.02.2022

Høringen gælder KONSTANT Net A/S' (KONSTANT) anmeldelse af metode til beregning af stikledningsabonnement samt metode for beregning af gebyr ved udtrædelse af stikledningsordning.

KONSTANT har den 20. december 2021 anmeldt en ny metode til tarifering af stikledningskunder i form af stikledningsabonnement for kunder, hvor KONSTANT Net ejer stikledningen til kunden. I samme forbindelse anmeldtes en ny metode for beregning af gebyr ved udtrædelse af stikledningsordning.

Metodeændringerne er målrettet KONSTANTs omkring 238.000 kunder, hvoraf omkring 114.000 er tilsluttet nettet via stikledning ejet af kunden selv. Øvrige omkring 124.000 kunder er tilsluttet nettet via stikledning, som er ejet af KONSTANT.

Metodeændringerne vedrører såvel kunder, som selv ejer deres stikledning, som de tilfælde, hvor KONSTANT ejer stikledningen.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til metodeanmeldelserne senest den 23. februar 2022 kl. 14:00 pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Kenneth Lykkedal Larsen Wang, kelw@forsyningstilsynet.dk.

Høringssvar bedes venligst påføres Forsyningstilsynets journalnummer 21/02320.

De to anmeldte metoder samt to dertil hørende anmeldelsesskemaer er vedlagt under 'Hent filer' her på siden.