Ændring af metode for markedsbaseret allokering af kapacitet til balancering mellem budområder i den nordiske CCR

15-07-2022

Frist: 19.08.2022

Energinet har, i samarbejde med de øvrige nordiske nationale regulerende myndigheder, anmeldt en ændring af metoden for markedsbaseret allokering af kapacitet til balancering mellem budområder i den nordiske CCR (ACER decision 22-2020). Det er TSO’ernes andet ændringsforslag. Det første blev afvist af de nordiske nationale regulerende myndigheder.

De anmeldte ændringer vedrører ændring af:

  • den initiale mark-up fra 1 til 5 EUR/MWh
  • den maksimale mark-up fra 5 til 10 EUR/MWh
  • længden af perioden der benyttes til at fremskrive mark-uppen.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til metodeanmeldelsen senest den 19. august 2022 kl. 16:00 pr. Digital Post via enten virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Martin Broberg Pedersen og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/01481”.

Find høringsmaterialet til højre på denne side.