Høring over metodeanmeldelse vedrørende Evidas Nord A/S, Evida Fyn A/S og Evida Syd A/S’ anmeldelse for vilkår for betaling af etableringsomkostninger

29-07-2022

Frist: 12.09.2022

Evida Service A/S har som partsrepræsentant for Evida senest den 26.april 2022 anmeldt en metode med nye fælles vilkår for betaling af etableringsomkostninger for Evidas tre selskaber. Vilkårene er enslydende for alle tre selskaber.

Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til metodeanmeldelsen senest mandag den 12. september 2022 kl. 09:00.

Bemærkninger skal sendes til digitalpost@forsyningstilsynet. Skriv ATT: Louise Mary Hansen i emne feltet. Påfør gerne j.nr. 22/01406, 22/01405 og 22/01403.