Supplerende ændring af metode for aFRR markedet i Danmark

06-07-2022

Frist: 15.08.2022

Energinet har anmeldt en supplerende ændring af vilkår og betingelser for markedet for automatiske frekvensgenoprettelsesreserver (aFRR) i Vestdanmark (DK1). Metoden vedrører Energinets udbudsprocedure for det markedsbaserede indkøb af aFRR i DK1 og medfører ændringer i Energinets ”Udbudsbetingelser for systemydelser til levering i Danmark”.

Energinet har anmeldt en supplerende ændring af vilkår og betingelser for markedet for automatiske frekvensgenoprettelsesreserver (aFRR) i Vestdanmark (DK1). Metoden vedrører Energinets udbudsprocedure for det markedsbaserede indkøb af aFRR i DK1 og medfører ændringer i Energinets ”Udbudsbetingelser for systemydelser til levering i Danmark”.

De anmeldte ændringer i Energinets ”Udbudsbetingelser for systemydelser til levering i Danmark” vedrører ændring af månedsauktioner til ugeauktioner samt indførelse af en mulighed for en aktør til at trække sit bud fra auktionen, når der kun indkommer bud fra én aktør og afregningen dermed ender i en reguleret pris’/cost plus. Der er endvidere foretaget ændringer i forhold til på hvilken ugedag auktion foretages, samt start- og slutdag for ugeauktionen.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til metodeanmeldelsen senest den 15. august 2022 kl. 16:00 pr. Digital Post via enten virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Henrik Gommesen og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/01478”.