Høring over branchevejledning for nettilslutning med begrænset netadgang for elproduktionsanlæg

09-06-2022

Frist: 09.08.2022

Forsyningstilsynet sender hermed Green Power Denmarks anmeldelse af standardiseret vejledning for nettilslutning med begrænset netadgang for elproduktionsanlæg (branchevejledning) i offentlig høring.

Green Power Denmark har den 29. april 2022 anmeldt en standardiseret vejledning for nettilslutning med begrænset netadgang for elproduktionsanlæg, der tilsluttes i eldistributionsnettet. Vejledningen har været indeholdt i en tidligere udgave af Green Power Denmarks anmeldte branchevejledning for producentbetaling, men Green Power Denmark har nu anmeldt vejledningen for nettilslutning med begrænset netadgang for elproduktionsanlæg særskilt.

Den nye vejledning får betydning for den branchevejledning om vilkår og betingelser til nettilslutning med begrænset netadgang for forbrugsanlæg, som Forsyningstilsynet tog til efterretning i en tilkendegivelse af 31. marts 2020 (tilsynets j.nr. 18/13382). Derfor har Green Power Denmark nu også anmeldt konsekvensrettelser til den nævnte branchevejledning, hvilket fremgår af det vedlagte materiale.

Alt i alt består anmeldelsen dermed af følgende materiale, som kan findes under ’Hent filer’ her på siden:

  • Anmeldelsesbrev
  • Vilkår og betingelser for nettilslutning med begrænset netadgang for produktionsanlæg
  • Tilslutningsaftale for nettilslutning med begrænset netadgang for produktionsanlæg med tilhørende bilag 1 – 8
  • Vilkår og betingelser for nettilslutning med begrænset netadgang for forbrugsanlæg (konsekvensrettet) – version med og uden track-changes

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til metodeanmeldelsen senest den 9. august 2022 kl. 9.00 pr. digital post via kontaktoplysningerne her på siden. Høringssvar bedes venligst adresseres til Lisbet Vivi Nordly samt påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/01166.