Høring over gebyrbekendtgørelse efter miljøbeskyttelsesloven (nyt tilsyn med affaldssektoren)

17-05-2022

Frist: 10. juni 2022

Forsyningstilsynet sender udkast til Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om miljøbeskyttelse i høring.

Klima-, energi- og forsyningsministeren fremsatte i foråret 2022 forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet, hvorefter der bl.a. skal etableres et skærpet økonomisk tilsyn med affaldssektoren.

Forsyningstilsynet skal stå for det nye tilsyn, og Forsyningstilsynets opgaver skal finansieres ved gebyrer som opkræves hos kommunerne.

Bekendtgørelsen, som nu sendes i høring, har som overordnet formål at sikre, at Forsyningstilsynets gebyropkrævning svarer så præcist som muligt til de faktiske omkostninger, som Forsyningstilsynets opgaver medfører.

Forsyningstilsynet anmoder om at modtage eventuelle bemærkninger til vedlagte udkast senest den 10. juni 2022. Høringssvar bedes sendt som Digital Post via kontaktoplysningerne her på siden.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Søren Asbjørn Christensen Stenbøg på telefon 29 48 81 10 eller på e-mail sste@Forsyningstilsynet.dk.