Høring over Green Power Denmarks anmeldelse af ændringer til tilslutningsbestemmelserne

12-05-2022

Frist: 10.06.2022

Green Power Denmark (tidligere Dansk Energi) har den 25. marts 2022 anmeldt ændringer til standardvejledning for netselskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet (tilslutningsbestemmelser).

Anmeldelsen er fremsendt til Forsyningstilsynet i medfør af elforsyningslovens § 73 b. Green Power Denmark har anmeldt følgende ændringer til tilslutningsbestemmelserne

  1. Et nyt punkt 3.1.7.1 om tilslutning af andre kunder via Elanlæg på kundes ejendom.
  2. Konsekvensændringer til tilslutningsbestemmelsernes punkt 3.1.8 som følge af det nye punkt 3.1.7.1.

Ændringer er foretaget, da de nuværende tilslutningsbestemmelsers punkt 3.1.7 ikke i fornødent omfang sikrer gennemsigtighed i den situation, hvor netselskabet benytter sin ret til at tilslutte andre kunder i et elanlæg, der er placeret på en kundes ejendom.

Anmeldelsen indeholder følgende dokumenter

  • Anmeldelsesbrev af 24. november 2021
  • Senest opdateret version af den standardiseret vejledning vedrørende netselskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet (tillslutningsbestemmelserne) af 25. marts 2022.
  • Forsyningstilsynets spørgsmål til ændringerne i tilslutningsbestemmelserne samt Green Power Denmarks svar.

Høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til metodeanmeldelsen senest den 10. juni 2022 kl. 14:00 pr. Digital Post via kontaktoplysningerne her på siden. Posten bedes stilet til Nikola Mitrovic-Jovanovic og Louise Mary Hansen samt påføres Forsyningstilsynets journalnummer 21/02197.