Høring over opdateret udgave af anmeldelsesbekendtgørelsen for varmeforsyningsvirksomheder

12-05-2022

Frist: 08.06.2022

Forsyningstilsynet sender udkast til Bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft m.v. (herefter anmeldelsesbekendtgørelsen) i høring.

Anmeldelsesbekendtgørelsen skal tilpasses den nye overskudsvarmeregulering, som Folketinget vedtog december 2021, samt til Forsyningstilsynets nye anmeldelsessystem. Derudover foretages et par øvrige småjusteringer.

Læs mere i det vedlagte materiale under 'Hent filer' her på siden.

Forsyningstilsynet anmoder om at modtage eventuelle bemærkninger senest den 8. juni 2022. Høringssvar bedes sendt som Digital Post via kontaktoplysningerne her på siden.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Søren Asbjørn Christensen Stenbøg på telefon 29 48 81 10 eller på e-mail sste@Forsyningstilsynet.dk.