Høring over udkast til tilkendegivelse om Green Power Denmarks branchevejledning for producentbetaling

25-05-2022

Frist: 09.06.2022

Forsyningstilsynet sender udkast til tilkendegivelse om Green Power Denmarks justerede branchevejledning for producentbetaling i eldistributionsnettet i offentlig høring.

Green Power Denmark anmeldte den 31. januar 2022 en branchevejledning for producentbetaling i eldistributionsnettet. Anmeldelsen skete på baggrund af Lov nr. 2605 af 28. december 2021 (ændring af elforsyningsloven) og Klimaaftalen af juni 2020. Branchevejledningen blev sendt i offentlig høring fra 11. februar 2022 til 11. marts 2022, og Forsyningstilsynet modtog i den forbindelse 13 høringssvar.

På baggrund af de indkomne høringssvar samt dialog med Forsyningstilsynet fremsendte Green Power Denmark den 25. april 2022 en justeret branchevejledning, der består af et hoveddokument og to bilag, der beskriver vejledningens to hovedelementer; 1) standardtilslutningsbidrag og 2) indfødningstariffer. Branchevejledningen skal træde i kraft pr. 1. januar 2023, når kompensationsordningen for omkostninger ved VE-tilslutning ophører. Den justerede anmeldelse er vedhæftet som bilag.

Find udkastet til tilkendegivelse inkl. bilag under 'Hent filer' her på siden.

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til branchevejledningen senest den 9. juni 2022 kl. 14:00 pr. digital post via kontaktoplysningerne her på siden. Høringssvar bedes venligst i emnefeltet påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/00445 samt 'Att. Lisbet Vivi Nordly'.

Forsyningstilsynet opfordrer interesserede til at fokusere deres høringssvar på forhold, der vil kunne være relevante for tilsynets vurdering af branchevejledningen. Tilsynet har på s. 19ff i udkastet til tilkendegivelse redegjort for de kriterier, som tilsynet finder relevante i sin vurdering.

Der gøres opmærksom på, at Green Power Denmark den 29. april 2022 har anmeldt en selvstændig branchevejledning for nettilslutning med begrænset netadgang. Denne anmeldelse forventes at blive sendt i offentlig høring primo juni 2022.