Høring over Energinets ”Access Rules” for Viking Link

30-11-2022

Frist: 04.01.2023

Energinet har anmeldt markedsregler – såkaldte ”Access Rules for Viking Link” – der er den kommende interkonnektor mellem Danmark og UK. Markedsreglerne udgør markedsdesignet for Viking Link, og fastsætter bl.a. at kapaciteten handles på eksplicitte auktioner, fordeling af kapaciteten på Viking Link på long-term, day-ahead og intra-day, kapacitetsberegning og –håndtering mv.

De anmeldte ”Access Rules” skal gælde midlertidigt, indtil der er indgået konkrete aftaler mellem EU og UK på energiområdet. Når disse aftaler foreligger, forudses markedsreglerne for Viking Link således revideret/erstattet med andre regler som led i implementeringen af de nævnte konkrete aftaler på energiområdet.

Følgende materiale er vedlagt høringen og kan hentes under ”Hent filer” her på siden:

  • Metodeanmeldelse for Viking Link
  • Viking Link Access Rules – Final october 2022
  • Bilag 1 – Definitioner

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder interesserede om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 4. januar 2023, kl. 14:00 pr. digital post via virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Henrik Gommesen og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/01943.