Høring over fire bekendtgørelser om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet

02-11-2022

Frist: 29.11.2022


Forsyningstilsynet er gebyrfinansieret, og gebyret betales af de forsyningsvirksomheder, som Forsyningstilsynet fører tilsyn med. Forsyningstilsynet er bemyndiget til at fastsætte de nærmere regler om fordeling af betalingen til Forsyningstilsynet fra forsyningsvirksomhederne efter § 44, stk. 2, i lov om gasforsyning, § 78, stk. 3, i lov om elforsyning, § 23 c, stk. 3, i lov om varmeforsyning samt § 11, i lov om Forsyningstilsynet.

De fire bekendtgørelser, som sendes i høring, har som overordnet formål at sikre, at Forsyningstilsynets gebyropkrævning svarer så præcist som muligt til de faktiske omkostninger, som Forsyningstilsynets opgaver medfører.

De nye bekendtgørelser medfører ændringer af grundgebyrernes størrelse, og en række mindre ændringer i forhold i gældende gebyrbekendtgørelser. De nye gebyrsatser samt bemærkninger til de konkrete ændringer for de enkelte bekendtgørelser gennemgås i høringsbrevet.

Høringssvar skal så vidt muligt sendes som Digital Post via kontaktoplysningerne her på siden (alternativt mail til post@forsyningstilsynet.dk). Posten bedes stilet til Susanne Møller Svenssen og påført journalnummer 22/02233.

Fristen for indsendelse af bemærkninger er tirsdag den 29. november 2022, kl. 12.00.