Høring over udkast til afgørelse om muligheder for områdeoverskridende prissikring i elmarkedet

10-11-2022

Frist: 24.11.2022

Udkastet til afgørelsen lægger op til, at Energinet skal udarbejde en metode for prissikring.

Forsyningstilsynet har i rapporten ’Prissikring af el’ vurderet, at mulighederne for prissikring af el i Danmark er utilstrækkelige (se bilag 1). Vurderingen gør, at Forsyningstilsynet skal træffe afgørelse om tiltag til forbedring af prissikringsmulighederne, idet der vælges en af to muligheder:

A)      Transmissionsrettigheder mellem Danmark og Sverige

B)      Et alternativ til A som udarbejdet af Energinet

I Forsyningstilsynets udkast til afgørelse fremgår det, at mulighed B vælges, således at Energinet skal udarbejde en metode som alternativ til transmissionsrettigheder mellem Danmark og Sverige. Udkastet til afgørelsen begrundes med et hensyn til den eksisterende nordiske model for prissikring, international koordinering samt erfaringerne med transmissionsrettigheder på de danske grænser.

Høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til udkastet til afgørelse senest den 24. november kl. 23:59 pr. Digital Post via kontaktoplysningerne her på siden. Høringssvar bedes venligst adresseret til Rasmus Jenle og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 21/00904.