Høring over Energinets anmeldte ændringer til vilkår og betingelser for balanceleverandører

18-10-2022

Frist: 04.11.2022

Energinet har den 29. september 2022 anmeldt ændringer til vilkår og betingelser for balanceleverandører.

Energinet køber i dag mFRR kapacitet på særskilte markeder for DK1 og DK2. Energinet vil, sammen med de øvrige nordiske TSO’er, indføre et nordisk marked for mFRR kapacitet. Høringen vedrører de ændrede vilkår og betingelser for balanceleverandører, som dette fælles marked vil medføre.

Ændringerne vedrører blandt andet:

  • Deadline for budafgivning flyttes fra 9.30 til 7.30 hver dag.
  • Platformen ændres til Fifty Nordic MMS
  • Minimumbud ændres fra 5 MW til 1 MW.
  • Energinet offentliggør reservebehov fra midnat syv dage før, i stedet for kl. 9.00 dagen før.
  • Auktionen kan genåbnes, hvis der ikke er nok bud.

De konkrete ændringsforslag fremgår af Energinets anmeldelse, som du finder under 'Hent filer' her på siden.

Høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til metodeanmeldelsen senest den 1. november kl. 23:59 pr. Digital Post via enten virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Søren Lorenz Søndergaard og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/02188.