Høring over Energinets implementering af 15 min ubalanceafregning i markedsforskrifterne D1 og H3

21-10-2022

Frist: 17.11.2022

Energinet har den 30. august 2022 anmeldt seks metoder til Forsyningstilsynet vedrørende implementering af 15 min. ubalanceafregning i markedsforskrifterne D1 og H3.

Forskrift D1 (Afregningsmåling) indeholder krav til markedsaktørernes håndtering af måledata i elmarkedet, herunder krav til afregningsmålinger og tidsfrister for fremsendelse af måledata.

Forskrift H3 (Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold) indeholder generelle og specifikke krav vedrørende håndtering af abonnementer, gebyrer, tariffer og elafgifter i DataHub med henblik på afregning mellem netvirksomhed, Energinet og elleverandør.

Energinets metodeanmeldelse implementerer EU’s krav om, at der i Danmark skal indføres 15 minutters ubalanceafregning (ISP15). Metodeanmeldelse består af følgende dokumenter, som kan ses under 'Hent filer' her på siden:

  • Metodeanmeldelse
  • Forskrift D1 (med markerede ændringer)
  • Forskrift H3 (med markerede ændringer)
  • Høringsnotat

De gældende markedsforskrifter kan læses på Energinets hjemmeside: https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Regler-for-elmarkedet/Markedsforskrifter#C1.

Høringssvar

Forsyningstilsynet skal bede om eventuelle bemærkninger til de anmeldte metoder senest fredag den 17. november 2022. Bemærkninger sendes pr. digital post via kontaktoplysningerne her på siden. Høringssvar bedes venligst i emnefeltet adresseres til Ann-Kristin Havnegjerde og henvise til journalnummer 22/01994.