Høring over Energinets metode for systemtariffen

06-10-2022

Frist: 07.11.2022

Forsyningstilsynet sender hermed Energinets anmeldelse om ændringer til systemtariffen i offentlig høring.

Energinet har den 23. juni 2022 anmeldt en ændring i deres systemtarif med ønsket implementering 1. januar 2024 til Forsyningstilsynets godkendelse. Ændringen består af en omfordeling af omkostningerne i systemtariffen. Dette sker ved at indføre en abonnementsbetaling og lave en ny kundekategori, ”storforbrugere”.

Det fremgår af den anmeldte metode, at abonnementet skal dække Energinets omkostninger til dels Datahub (100 pct.) samt delvis betaling for myndighedsbetaling og Energinet elsystemansvar (50 pct.). Størrelsen er fastsat til 180 kr. årligt med en årlig indeksregulering.

Indførelsen af den nye kundekategori ”storforbrugere” indeholder en ændring i den resterende kWh-afhængige tarifering. Ændringen består af en omfordeling af opkrævningen på tarifprisen for forbrugte kWh for forbrug over 100 GWh på samme forbrugssted. Den nye kundekategoris tarifsats er sat til 10 pct. af den almindelige sats.

Følgende materiale er vedlagt høringen og kan findes under ”Hent filer” her på siden:

  • Den anmeldte metode
  • Forsyningstilsynets spørgsmål til anmeldelsen inkl. Energinets svar hertil

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til den anmeldte metode senest den 7. november kl. 12.00 pr. digital post via kontaktoplysningerne her på siden. Høringssvar bedes venligst adresseres til Ilona Pavelic og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/01446.

Forsyningstilsynet opfordrer interesserede til at fokusere deres høringssvar på forhold, der vil kunne være relevante for tilsynets vurdering af, om metoden kan godkendes. Tilsynet skal i forbindelse med sin vurdering af metoden forholde sig til de kriterier, der fremgår af elforsyningslovens § 73, stk. 1, og elmarkedsforordningens artikel 18.

 

Rettelse

Vi skrev tidligere "Det fremgår af den anmeldte metode, at abonnementet skal dække Energinets omkostninger til dels Datahub (100 pct.), dels myndighedsbetaling (100 pct.), samt delvis betaling for systemydelser (50 pct.). Størrelsen er fastsat til 180 kroner månedligt med en årlig indeksregulering."

Dette er nu rettet til "Det fremgår af den anmeldte metode, at abonnementet skal dække Energinets omkostninger til dels Datahub (100 pct.) samt delvis betaling for myndighedsbetaling og Energinet elsystemansvar (50 pct.). Størrelsen er fastsat til 180 kr. årligt med en årlig indeksregulering."