Høring over Energinets metode for tarifering af nettoafregnede egenproducenter

27-10-2022

Frist: 24.11.2022

Forsyningstilsynet sender hermed Energinets metode for tarifering af nettoafregnede egenproducenter i offentlig høring.

Energinet har den 21. juni 2022 anmeldt en metode for tarifmodel for nettoafregnede egenproducenter til Forsyningstilsynets godkendelse.

Energinet ønsker at tage den nye metode i anvendelse pr. 1. januar 2024, forudsat at Forsyningstilsynets godkendelse af metoden foreligger forinden.

Energinet har oplyst, at indførelsen af øjeblikstariferingen vil betyde, at egenproducenterne betaler ud fra den faktiske levering til elnettet uden en nettoficering med den del af deres produktion, som leveres til nettet. Dermed harmoniseres egenproducenternes tarifbetaling med de øvrig elkunders betaling.

Følgende materiale er vedlagt høringen og kan findes under ’Hent filer’ her på siden:

  • Metodeanmeldelse – Energinets metode for tarifmodel for nettoafregnede egenproducenter.

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til branchevejledningen senest den 24. november 2022, kl. 14:00 pr. digital post via kontaktoplysningerne her på siden. Høringssvar bedes venligst adresseres til Nikola Mitrovic-Jovanovic og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/01443.

Forsyningstilsynet opfordrer interesserede til at fokusere deres høringssvar på forhold, der vil kunne være relevante for tilsynets vurdering af, om metoden kan godkendes. Tilsynet skal i forbindelse med sin vurdering af metoden forholde sig til de kriterier, der fremgår af elforsyningslovens § 73, stk. 1, og elmarkedsforordningens artikel 18.