Høring over Evidas anmeldte Regler for Gasdistribution

31-10-2022

Frist: 18.11.2022

Forsyningstilsynet sender hermed Evida Nord A/S, Evida Syd A/S og Evida Fyn A/S’ Regler for Gasdistribution i offentlig høring.

Evida Nord A/S, Evida Syd A/S og Evida Fyn A/S (herefter samlet Evida) har den 2. maj 2022 anmeldt nye Regler for Gasdistribution. Evida har oplyst, at flere af ændringerne er en konsekvens af lovændringer (lov nr. 923 af 188. maj 2021 om ændring af lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love).

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til Evidas anmeldelse senest fredag den 18. november 2022 kl. 09.00 pr. Digital Post via kontaktoplysningerne her på siden. Høringssvar bedes venligst adresseres til Bolette Nielsen og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/01158.

Høringsperioden er kort af hensyn til distributørens varslingspligt. Evida ønsker således, at de nye regler skal anvendes fra den 1. april 2023, hvor de nye bestemmelser træder i kraft. Evida vil gerne kunne varsle de nye regler tre måneder forinden.