Høring over Energinets anmeldte ændringer for indkøb af mFRR-kapacitet i Østdanmark

26-09-2022

Frist: 09.10.2022

Energinet har den 14. september 2022 anmeldt ændringer for indkøb af manuelle frekvensgenoprettelsesreserver (mFRR-kapacitet) i Østdanmark (DK2).

Indkøbet af mFRR-kapacitet i DK2 er siden 1. januar 2021 sket via et delt måneds- og dagsmarked. Den 28. marts 2022 sendte Energinet en evalueringsrapport af første års drift af månedsmarkedet til Forsyningstilsynet, hvori Energinet kom med forslag til, hvordan markedet kunne justeres for at øge effektiviteten og transparensen af indkøbet af mFRR-kapacitet.

Den nye ændring af 14. september 2022 vedrører ændringer til Energinets udbudsprocedure for det månedlige indkøb af mFRR i DK2 og forårsager ændringer i afsnit 1.7 i Energinets dokument ”Systemydelser til levering i Danmark. Udbudsbetingelser” på følgende områder:

  • Manuel reserve, DK1 + DK2 (mFRR)
  • Respons og responshastighed
  • Aktørens budgivning
  • Energinets valg af bud
  • Tilbagemelding til aktøren
  • Aktørens forpligtelser

De konkrete ændringsforslag fremgår af Energinets anmeldelse, som du finder under 'Hent filer' her på siden.

Høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til metodeanmeldelsen senest den 9. oktober kl. 23:59 pr. Digital Post via enten virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Martin Broberg Pedersen og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/02008.