Høring over Energinets anmeldte ændringer i indkøbsmetoden for aFRR i Vestdanmark.

12-09-2022

Frist: 28.09.2022

Energinet har 30. august 2022 anmeldt en supplerende ændring af de vilkår og betingelser for markedet for automatiske frekvensgenoprettelsesreserver (aFRR) i Vestdanmark (DK1), som netop har været til høring via Forsyningstilsynet i perioden 6. juli til 15. august.

Den nye ændring af 30. august 2022 vedrører en ændring af bududvælgelsesprincippet for aFRR-markedet, så det ensrettes med det bududvælgelsesprincip, der anmeldes for indkøbet af mFRR-kapacitet i månedsauktionerne i DK2 medio september 2022.

Energinet ser et behov for at implementere et særskilt bududvælgelsesprincip for kapacitets-auktioner, der er nationale og som har en varighed på mere end ét døgn. Det vil sige markeder, der i en overgangsperiode frem mod det fællesnordiske kapacitetsmarkeder fortsat er nationale og dermed varetager rent nationale behov. For disse typer af auktioner giver det ifølge Energinets anmeldelse ikke mening at gennemføre algoritmisk bududvælgelse, idet likviditeten i markederne, sammensætningen af potentielle leverandører og dermed den faktiske konkurrence, medfører, at resultaterne bliver ugennemsigtige og medfører ufordelagtige overspring af bud, der hverken er til gavn for elsystemet, elforbrugerne eller leverandørerne af balanceringsressourcer.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til metodeanmeldelsen senest den 28. september 2022 kl. 16:00 pr. Digital Post via enten virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Henrik Gommesen og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/01478.