Høring vedr. ny bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders indberetning af forsyningsafbrydelser

26-09-2022

Frist: 24.10.2022

Forsyningstilsynet sender ny bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders indberetning af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor i offentlig høring.

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders indberetning af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor blev udstedt af Energitilsynet den 29. november 2016. Siden da har Energitilsynet ændret navn til Forsyningstilsynet, og der er foretaget ændringer i lov om elforsyning således, at henvisningerne i den gældende bekendtgørelse ikke længere er korrekte.

På den baggrund sender Forsyningstilsynet udkast til en revideret udgave af bekendtgørelsen i høring, hvori de ovennævnte ting er ændret. Ændringerne er markeret med ændringsmarkeringer (track changes) i det vedlagte udkast til bekendtgørelse.

Endvidere ændres formatet for indberetningen, jf. forslaget til § 6 i bekendtgørelsen. Materielt skal elhandelsvirksomhederne fortsat indberette de samme oplysninger, men fremover skal skemaet hentes via Forsyningstilsynets elektroniske anmeldelsessystem, der administreres via virk.dk. Fremover vil skemaet således skulle hentes og indberettes via virk.dk i stedet for den hidtil gældende ordning, hvor indberetningsskemaet skal downloades fra Forsyningstilsynets hjemmeside og indsendes elektronisk (via email).

Forsyningstilsynet har valgt at foretage en nyudstedelse af bekendtgørelsen (hovedbekendtgørelse) frem for en ændringsbekendtgørelse. Det sker af hensyn til overskueligheden af ændringerne. 

Høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder alene om eventuelle bemærkninger til de ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse, som fremgår af ændringsmarkeringerne i vedlagte udkast.

Høringssvar skal så vidt muligt sendes som Digital Post via kontaktoplysningerne her på siden (alternativt som mail til post@forsyningstilsynet.dk). Posten bedes stilet Susanne Møller Svenssen op påført journalnummer 22/01623. Fristen for indsendelse af bemærkninger er mandag den 24. oktober 2022.