Høring over Energinets metodeanmeldelse vedrørende vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet og sikkerhedsstillelse

04-04-2023

Frist: 02.05.2023

Energinet har den 8. december 2022 anmeldt en metode vedrørende vilkår for elleverandørers betaling fra Energinet og sikkerhedsstillelse.

I lyset af konkrete konkurser blandt elleverandører gennem 2022 så har Energinet genbesøgt ”Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet og sikkerhedsstillelse” med henblik på at tilse, om de nuværende vilkår fortsat balancerer ønsket om lave entry barrierer for elleverandører og behovet for minimering af risici for den samlede gruppe af el forbrugere i Danmark.

Energinets metodeanmeldelse består af følgende dokumenter:

  • Metodeanmeldelse
  • Vilkår for elleverandørers betaling fra Energinet og sikkerhedsstillelse
  • Høringsnotat

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet skal bede om eventuelle bemærkninger til de anmeldte metoder senest onsdag den 2. maj 2023 . Bemærkninger sendes pr. digital post via kontaktoplysningerne her på siden. Høringssvar bedes venligst i emnefeltet adresseres til Ann-Kristin Havnegjerde og henvise til journalnummer 22/02722.