Høring over Forsyningstilsynets afgørelse om Energinets metodeanmeldelse i forskrift D1 og H3

04-04-2023

Frist: 25.04.2023

Forsyningstilsynet sender hermed til offentlig høring tilsynets udkast til afgørelse om godkendelse de af Energinets anmeldte metodeændringer af 30. august 2022 til forskrift D1 (Afregningsmåling) og H3 (Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold) vedrørende kravet om indførsel af 15 minutters ubalanceafregning (ISP15).

Følgende materiale er vedlagt høringen:

  • Udkast afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldte metoder i forskrift D1 og H3

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder interesserede om at indsende eventuelle bemærkninger senest d. 25 april 2023 via digitalpost. Høringssvar bedes venligst adresseres til Ann-Kristin Havnegjerde og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/01994