Høring: Udkast til Vejledende udtalelse om muligheden for at indregne godtgørelse til varmekunder, der afkobles den kollektive varmeforsyning, i varmeprisen

25-04-2023

Frist: 26.05.2023

Forsyningstilsynet har på baggrund af flere henvendelser udarbejdet et udkast til en vejledende udtalelse om godtgørelse til varmekunder, der afkobles den kollektive varmeforsyning.

Udkastet til vejledende udtalelse sendes hermed i offentlig høring med frist den 26. maj 2023.

Forsyningstilsynet finder umiddelbart, at der kan være situationer, hvor en forhandlet godtgørelse ved afkobling af en varmekunde, kan anses for at udgøre en omkostning, der kan indregnes i varmeprisen, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. Det forudsættes i den forbindelse bl.a., at det er retligt muligt at afkoble varmekunder ved en frivillig og gyldig aftale.

Udkastet til vejledende udtalelse kan findes til højre på denne side.

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger via Digital Post. Høringssvar bedes venligst adresseres til Lars Aslo - Petersen og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 21/00660.

For spørgsmål kan følgende kontaktes:

Lars Aslo – Petersen på e-mail LASP@forsyningstilsynet.dk eller telefon 4171 5395

eller

Helena Jakobsen på e-mail HJAK@forsyningstilsynet.dk eller telefon 4171 4313