Høring over Forsyningstilsynets udkast til afgørelse af metoden for indkøb af mFRR kapacitet i DK1 og DK2 på dagsauktioner

28-08-2023

Frist: 12.09.2023

Energinet anmeldte i maj 2023 metoden for indkøb af mFRR kapacitet i DK1 og DK2 på dagsauktioner.

Metoden indebærer, at Energinet under visse forudsætninger kan indkøbe mFRR kapacitet i DK1 til at dække behovet i DK2. Metodens ibrugtagen beror på udfaldet af en flowprognose, der skal vise, at der vil være ledig kapacitet på Den Elektriske Storebæltsforbindelse til at overføre strømmen.

Energinet påtænker, at metoden vil finde anvendelse som mulig backup til Energinets indkøbsmetode af 27. september 2022 og det fællesnordiske mFRR kapacitetsmarked, eksempelvis i tilfælde af IT-svigt.

Forsyningstilsynet gennemfører en offentlig høring over udkast til afgørelsen.

Følgende materiale er vedlagt høringen og kan hentes under ”Hent filer” her på siden:

  • Udkast til afgørelse om metode for optimeret indkøb

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder interesserede om at indsende bemærkninger til det anmeldte forslag senest den 12. september 2023 pr. digital post via virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Benjamin Lund og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 23/01206.