Høring af Energinets anmeldelse af ændring af metode for indkøb af automatiske frekvensgenoprettelsesreserver på daglige auktioner i DK1

07-12-2023

Frist: 9. januar 2024

Forsyningstilsynet sender hermed i høring Energinets anmeldelse af ændring af metode for indkøb af automatiske frekvensgenoprettelsesreserver på daglige auktioner i Vestdanmark (DK1).

Energinet Systemansvar A/S (Energinet) har anmodet om en ændring af eksisterende metode for indkøb af automatiske frekvensgenoprettelsesreserver (aFRR) på daglige auktioner i DK1 til Forsyningstilsynets godkendelse.

Følgende materiale er vedlagt høringen og kan findes under ’Hent filer’ her på siden:

  • Anmeldelse af aFRR kapacitetsmarkedet for DK1
  • Høringsnotat for anmeldelser af aFRR Metoder
  • Høringssvar Energinet aFRR metoder (Ørsteds høringssvar)
  • Udbudsbetingelser - Track Changes
  • Udbudsbetingelser – Accepterede rettelser

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til Energinets anmodning senest den 9. januar 2024 pr. digital post via kontaktoplysningerne her på siden. Høringssvar bedes venligst adresseres til Bjørn Denninger og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 23/02546.

Forsyningstilsynet opfordrer interesserede til at fokusere deres høringssvar på forhold, der vil kunne være relevante for tilsynets vurdering af, om anmeldelsen om metodeændring kan godkendes. Tilsynet skal i forbindelse med sin vurdering af anmodningen forholde sig til de kriterier, der fremgår af Kommissionens forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet (EBGL) artikel 18.

Om anmeldelsen

Anmeldelsen indebærer, at de tekniske betingelser for aFRR kapacitetsproduktet harmoniseres i mellem DK1 og DK2. De nye tekniske betingelser harmoniserer ligeledes aFRR kapacitetsmarkedet med den europæiske platform for udveksling af balanceringsenergi fra frekvensgenoprettelsesreserver med automatisk aktivering, PICASSO. Det medfører, at et aFRR kapacitetsprodukt direkte kan bydes ind som et energiaktiveringsprodukt på PICASSO. Denne anmeldelse skal derfor ses i sammenhæng med anmeldelse af ændring af metode for indkøb af aFRR energiaktivering på PICASSO.

Energinet fremsendte anmodningen den 28. november 2023 til Forsyningstilsynet.