Høring over Energinets forslag til opdatering af udbudsmateriale for reserveforsyningen til Læsø j.nr. 23/02667

15-12-2023

Frist: 12. januar 2024

Energinet anmeldte den 14. december en ændring af deres udbudsbetingelser for reserveforsyningen til Læsø til Forsyningstilsynets godkendelse.

Forsyningstilsynet godkendte det oprindelige udbudsmateriale ved afgørelse med nr. 22/02436

Forsyningstilsynet sender hermed til offentlig høring Energinets anmeldte ordninger.

Forsyningstilsynet hører meget gerne fra interessenter omkring det anmeldte og deres vurdering af forslaget. Forsyningstilsynet hører i denne forbindelse særligt interessenternes vurdering af:

  • Hvorvidt ændringen forventes at gøre det mere eller mindre attraktivt at byde på Energinets udbud, herunder om ændringen kunne give anledning til at man indsender andre bud end på det oprindelige udbudsmateriale?
  • Hvorvidt en ændring af allerede afholdt udbud forventes at afholde interessenter fra at byde ind på senere udbud?

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder interesserede om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 12. januar 2024 pr. digital post via virk.dk eller borger.dk, alternativt som mail til: post@forsyningstilsynet.dk cc: nidu@forsyningstilsynet.dk Høringssvar bedes venligst påføres Forsyningstilsynets journalnummer  23/02667.