Høring af Energinets anmodning om ændring af eksisterende metode for energiaktiveringsmarkedet for manuelle frekvensgenoprettelsesreserver med 15 minutters ubalanceafregning

28-02-2023

Frist: 16.03.2023

Forsyningstilsynet sender hermed Energinets anmodning om ændring af eksisterende metode for energiaktiveringsmarkedet for manuelle frekvensgenoprettelsesreserver med 15 minutters ubalanceafregning i offentlig høring.

Energinet Systemansvar A/S (Energinet) har anmodet om en ændring af eksisterende metode for energiaktiveringsmarkedet for manuelle frekvensgenoprettelsesreserver med 15 minutters ubalanceafregning til Forsyningstilsynets godkendelse.

Følgende materiale er vedlagt høringen og kan findes under ’Hent filer’ her på siden:

  • Metodeanmeldelse – ændring til eksisterende metode – mFRR EAM 15 min ISP MTU
  • Høringsnotat for anmodning om ændring til eksisterende metode – mFRR EAM 15 min ISP MTU
  • Høringssvar Ændring af eksisterende metode – mFRR EAM 15 min ISP MTU kombineret
  • Dansk Fjernvarmes høringssvar vedrørende høring af ændring af eksisterende metode – mFRR EAM 15 min ISP/MTU
  • Forskrift C2 – accepterede rettelser – februar 2023 (MARI metodeanmeldelse)
  • Forskrift C2 – med track changes – februar 2023 (MARI metodeanmeldelse)
  • Forskrift C3 – med track changes – februar 2023 (MARI metodeanmeldelse)
  • Forskrift C3 – accepterede rettelser – februar 2023 (MARI metodeanmeldelse)
  • Udbudsbetingelserne – med track changes – februar 2023 (MARI metodeanmeldelse)
  • Udbudsbetingelserne – accepterede rettelser – februar 2023 (MARI metodeanmeldelse)

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til Energinets anmeldelse senest torsdag den 16. marts 2023 pr. digital post via kontaktoplysningerne her på siden. Høringssvar bedes venligst adresseres til Bjørn Denninger og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 23/00554.

Forsyningstilsynet opfordrer interesserede til at fokusere deres høringssvar på forhold, der vil kunne være relevante for tilsynets vurdering af, om anmodningen om undtagelsen kan godkendes. Tilsynet skal i forbindelse med sin vurdering af anmodningen forholde sig til de kriterier, der fremgår af Kommissionens forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet (EBGL) artikel 18.

Om anmodningen

Anmodningen indebærer, at Energinet kan foretage ændringer i forskrifter rettet mod markedsaktører med balanceansvar over for Energinet. Ændringer i disse forskrifter foretages for at gennemføre 15 minutters ubalanceafregning, hvor ubalancepriser bliver baseret på energiprisen for de manuelle reserver hvert kvarter, og efterfølgende kunne anvende den europæiske platform for udveksling af balanceringsenergi fra frekvensgenoprettelsesreserver med manuel aktivering, MARI.

Energinet fremsendte anmodningen den 7. februar 2023 til Forsyningstilsynet.