Høring over Forsyningstilsynets udkast til afgørelse om godkendelse af Energinets metode for kapacitetskonvertering

22-02-2023

Frist: 02.03.2023

Forsyningstilsynet sender udkast til afgørelse om godkendelse af Energinets metode for kapacitetskonvertering i offentlig høring.

Energinet har anmeldt en metode for omkostningsfri kapacitetskonvertering mellem import-punkterne i det danske gastransmissionssystem til Forsyningstilsynets godkendelse. Den samlede metode består af både metodeanmeldelse og tillæg til metoden.

Formålet med den anmeldte metode er, at give større fleksibilitet for netbrugerne i det danske gastransmissionssystem og ifølge Energinet øge dansk gasforsyningssikkerhed.

Forsyningstilsynet vurderer, at den samlede metode er i overensstemmelse med principperne om gennemsigtighed, objektivitet og ikke-diskrimination. Forsyningstilsynet vurderer endvidere, at den samlede metode ikke hindrer nem og effektiv adgang til transmissionssystemet for især nye, mindre aktører.

Find udkastet til afgørelse og det samlede bilagsmateriale under 'Hent filer' her på siden.

Indsendelse af høringssvar
Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til udkastet til afgørelse senest den 2. marts 2023 pr. digital post via kontaktoplysningerne her på siden. Høringssvar bedes venligst i emnefeltet påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/02435 samt 'Att. Frederik Nilausen Dam. Høringssvar kan også fremsendes via post@forsyningstilsynet.dk såfremt det ikke er muligt, at anvende Digital Post. Husk også at påføre journalnummer og korrekt Att. ved fremsendelse pr. mail.