Høring over Forsyningstilsynets udkast til afgørelse om godkendelse af Energinets metode for øjeblikstarifering

16-02-2023

Frist: 15.03.2023

Forsyningstilsynet sender udkast til afgørelse om godkendelse af Energinets metode for øjeblikstarifering i offentlig høring.

Energinet har anmeldt en tarifmetode for øjeblikstarifering til Forsyningstilsynets godkendelse med henblik på anvendelse pr. 1. januar 2024.

Formålet med den anmeldte tarifmetode for øjeblikstarifering er et mere omkostningsægte tariferingsdesign gennem en udmøntning af den ændring af elforsyningsloven, som medførte en fjernelse af PSO-systemet, som indtil nu har betydet at egenproducenter har fået beregnet deres tariferingsgrundlag ud fra deres nettoforbrug og ikke ud fra det faktiske forbrug leveret fra elnettet.

Metoden vedrørende øjeblikstarifering medfører, at egenproducenter fremadrettet skal betale ud fra den faktiske leverance fra nettet uden en såkaldt nettoficering med den del af deres produktion, der leveres til nettet. Energinet vil dermed harmonisere egenproducenternes tarifbetaling med de øvrige elkunders betaling, så alt elforbrug leveret fra nettet tariferes efter de samme principper.

Find udkastet til afgørelse samt Energinets metode fra 21. juni 2022 og Energinets supplerende bemærkninger af 12. december 2022 under 'Hent filer' her på siden.

Indsendelse af høringssvar
Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til udkastet til afgørelse senest den 15. marts 2023 kl. 12:00 pr. digital post via kontaktoplysningerne her på siden. Høringssvar bedes venligst i emnefeltet påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/01443 samt 'Att. Louise Mary Nielsen.

Forsyningstilsynet opfordrer interesserede til at fokusere deres høringssvar på forhold, der vil kunne være relevante for tilsynets vurdering af Energinets metode. Tilsynet har på s. 13ff i udkastet til afgørelse redegjort for de kriterier, som tilsynet finder relevante i sin vurdering af den anmeldte metode.