Høring af Energinets anmeldelse af undtagelse for at tillade overførsel af forpligtelser til at levere balanceringskapacitet

12-01-2023

Frist: 26.01.2023

Forsyningstilsynet sender hermed Energinets anmeldelse af undtagelse om overførsel af forpligtelser til at levere balanceringskapacitet i offentlig høring.

Energinet Systemansvar A/S (Energinet) har anmodet om en undtagelse vedrørende overførsel af forpligtelser til at levere balanceringskapacitet til Forsyningstilsynets godkendelse.

Følgende materiale er vedlagt høringen og kan findes under ’Hent filer’ her på siden:

  • Energinet and Svenska Kraftnät legal proposal for amendment Article 33 EB regulation
  • Energinet and Svenska Kraftnät legal proposal in accordance with Article 34 EB regulation
  • Explanatory document to Legal proposal to article 34
  • Høringssvar – dispensation fra forpligtelse til at tillade FCR-overdragelse
  • Public consultation exemption of transfer of bid obligation Article 34 EB regulation

Indsendelse af høringssvar
Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til Energinets anmeldelse senest torsdag den 26. januar 2023 pr. digital post via kontaktoplysningerne her på siden. Høringssvar bedes venligst adresseres til Bjørn Denninger og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/02689.

Forsyningstilsynet opfordrer interesserede til at fokusere deres høringssvar på forhold, der vil kunne være relevante for tilsynets vurdering af, om anmodningen om undtagelsen kan godkendes. Tilsynet skal i forbindelse med sin vurdering af anmodningen forholde sig til de kriterier, der fremgår af Kommissionens forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet (EBGL) artikel 33 og 34.

Om anmodningen
Undtagelsen indebærer, at Energinet undtages for at tillade, at leverandører af balanceringstjenester kan overføre deres forpligtelser til at levere balanceringskapacitet. En TSO kan efter EBGL artikel 34 anmode om en undtagelse for, i dette tilfælde, at tillade overførelse af balanceringskapacitet til hurtig frekvensstabilisering eller Frequency Containment Reserve (FCR) mellem henholdsvis den danske budzone DK2 og hver af de svenske budzoner SE1, SE2, SE3 og SE4.  

Energinet fremsendte anmodningen den 13. december 2022 i koordination med Svenska Kraftnät, der ligeledes har fremsendt en anmodning om undtagelse til deres regulator.