Høring over TSO-forslag til Hansa-metode for kapacitetsberegning i tidsrammen for balancering

09-01-2023

Frist: 24.01.2023

Energinet og de øvrige transmissionssystemoperatører (TSO’er) i Kapacitetsberegningsregion (Capacity Calculation Region, CCR) Hansa har udarbejdet et forslag til en metode for kapacitetsberegning (Capacity Calculation Methodology, CCM) i tidsrammen for balancering efter artikel 37, stk. 3, i forordning 2017/2195 (EBGL).

Hansa-TSO’ernes forslag af 16. december 2022 er anmeldt til vurdering og afgørelse hos Forsyningstilsynet og de øvrige regulerende myndigheder i CCR Hansa.

Forsyningstilsynet gennemfører en offentlig høring over Hansa-TSO’ernes forslag til at gælde for CCR Hansa efter EBGL artikel 37, stk. 3.

Følgende materiale er vedlagt høringen og kan hentes under ”Hent filer” her på siden:

  • Hansa TSO proposal for a CCM in the balancing timeframe for CCR Hansa according to EBGL Article 37(3).
  • Hansa TSO explanatory document to a CCM in the balancing timeframe for CCR Hansa.

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder interesserede om at indsende bemærkninger til det anmeldte forslag m.v. senest den 24. januar 2023 pr. digital post via virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Martin Broberg Pedersen og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/02704.