Høring over TSO-forslag til nordisk metode for kapacitetsberegning i tidsrammen for balancering

09-01-2023

Frist: 24.01.2023

Energinet og de øvrige transmissionssystemoperatører (TSO’er) i Kapacitetsberegningsregion (Capacity Calculation Region, CCR) Nordic har udarbejdet et forslag til en metode for kapacitetsberegning (Capacity Calculation Methodology, CCM) i tidsrammen for balancering efter artikel 37, stk. 3, i forordning 2017/2195 (EBGL).

De nordiske TSO’ers forslag af 16. december 2022 er anmeldt til vurdering og afgørelse hos Forsyningstilsynet og de øvrige regulerende myndigheder i CCR Nordic.

Forsyningstilsynet gennemfører en offentlig høring over de nordiske TSO’ers forslag til at gælde for CCR Nordic efter EBGL artikel 37, stk. 3.

Følgende materiale er vedlagt høringen og kan hentes under ”Hent filer” her på siden:

  • Nordic TSO proposal for a CCM in the balancing timeframe for CCR Nordic according to EBGL Article 37(3).

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder interesserede om at indsende bemærkninger til det anmeldte forslag senest den 24. januar 2023 pr. digital post via virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Martin Broberg Pedersen og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/02705.