Høring over Energinets forslag til ordning for at forbedre mulighederne for prissikring i Danmark

04-07-2023

Frist: 05.08.2023

Energinet anmeldte den 3.juli deres ordning for at forbedre mulighederne for prissikring i Danmark efter FCA artikel 30.

Forsyningstilsynet sender hermed til offentlig høring Energinets anmeldte ordninger.

Forsyningstilsynet hører meget gerne fra interessenter omkring det anmeldte og deres vurdering af forslaget.  

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder interesserede om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 5. august 2023 pr. digital post via virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Niels Duelund og påføres Forsyningstilsynets journalnummer  23/01514.