Høring over Forsyningstilsynets udkast til vejledning om handel med sig selv på engrosmarkedet for el

07-07-2023

Frist: 14.08.2023

Forsyningstilsynet sender hermed til offentlig høring vores udkast til vejledning om handel med sig selv på engrosmarkedet for el.

Denne vejledning indeholder Forsyningstilsynets forståelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT-forordningen), som forbyder markedsmisbrug og (forsøg på) markedsmanipulation på engros-energimarkederne.

Forsyningstilsynets vejledning bygger på Agenturet for Samarbejde mellem Ener-gireguleringsmyndigheders (ACER’s) vejledning fra marts 2018 angående såkaldt ”transmission capacity hoarding”, samt praksis fra to danske sager om ”transmission capacity hoarding”, som blev afsluttet med bødestraf i 2018. Forsyningstilsynets vejledning ændrer ikke på beskrivelserne i ACER’s vejledning af, hvad der anses for ulovlig markedsmanipulation. Men den fremhæver de centrale begreber og giver nogle yderligere eksempler på, hvad der vil være at anse som adfærd i strid med REMIT-forordningen.

Følgende materiale er vedlagt høringen og kan hentes under ”Hent filer” her på siden:

  • Udkast til vejledning om handel med sig selv på engrosmakredet for el.

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder interesserede om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 14. august 2023 pr. digital post via virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Søren Lorenz Søndergaard og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 23/01278

Senest opdateret 14-08-2023