Høring af Energinets anmodning om ændring af metode for indkøb af langsomme reserver på månedlige auktioner i DK2

29-06-2023

Frist: 04.08.2023

Forsyningstilsynet sender hermed i høring Energinets anmodning om ændring af metode for indkøb af langsomme reserver på månedlige auktioner i Østdanmark (DK2).

Energinet Systemansvar A/S (Energinet) har anmodet om en ændring af metode for indkøb af langsomme reserver på månedlige auktioner i DK2 til Forsyningstilsynets godkendelse. Langsomme reserver er manuelle frekvensgenoprettelsesreserver med en leveringstid på 12,5 – 90 minutter.

Følgende materiale er vedlagt høringen og kan findes under ’Hent filer’ her på siden:

  • Anmeldelse af langsomme reserver som et specifikt produkt efter elbalanceforordningens artikel 26
  • Høringsnotat for anmeldelse af langsomme reserver som et specifikt produkt efter elbalanceforordningens artikel 26
  • Dansk Fjernvarmes høringssvar vedrørende anmeldelse af langsomme reserver som et specifikt produkt efter elbalanceforordningens artikel 26
  • Evaluering af første års drift af månedsmarkedet for mFRR-kapacitet i DK2 (uden bilag 1 og 2 der er angivet som fortrolige af Energinet)

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til Energinets anmodning senest fredag den 4. august 2023 pr. digital post via kontaktoplysningerne her på siden. Høringssvar bedes venligst adresseres til Bjørn Denninger og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 23/01043.

Forsyningstilsynet opfordrer interesserede til at fokusere deres høringssvar på forhold, der vil kunne være relevante for tilsynets vurdering af, om anmodningen om metodeændring kan godkendes. Tilsynet skal i forbindelse med sin vurdering af anmodningen forholde sig til de kriterier, der fremgår af Kommissionens forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet (EBGL) artikel 26.

Om anmodningen

Anmodningen indebærer, at Energinet kan konvertere langsomme reserver til et specifikt produkt efter EBGL artikel 26. Der vil give Energinet mulighed for at fortsætte med at indkøbe langsomme reserver på månedsauktioner i DK2 efter anvendelse af den europæiske platform for udveksling af balanceringsenergi fra frekvensgenoprettelsesreserver med manuel aktivering, MARI. Energinet vil anvende standardprodukter fra MARI først, og kun anvende lokal aktivering af langsomme reserver i DK2, hvis der er et yderligere behov.

Energinet fremsendte anmodningen den 3. maj 2023 til Forsyningstilsynet.