Høring over Forsyningstilsynets udkast til afgørelse af metoden for begrænset netadgang for forbrugsanlæg i transmissionsnettet

28-06-2023

Frist: 11.08.2023

Energinet anmeldte i marts 2023 metoden for begrænset netadgang for forbrugsanlæg i transmissionsnettet.

Metoden for begrænset netadgang for forbrugsanlæg i transmissionsnettet indebærer, at en systembruger, der forsynes fra transmissionsnettet, kan blive tilsluttet det kollektive transmissionsnet med et vilkår om afbrydelighed, og hvor afbrydeligheden modsvares af en lavere nettarif.

Dette vil tillade at anlæg tilsluttes transmissionsnettet uden at Energinet forpligtes til at udbygge nettet, sådan at den høje forsyningssikkerhed opretholdes for anlæg med begrænset netadgang.

Forsyningstilsynet gennemfører en offentlig høring over udkast til afgørelsen.

Følgende materiale er vedlagt høringen og kan hentes under ”Hent filer” her på siden:

  • Udkast til afgørelse om metode for begrænset netadgang

Indsendelse af høringssvar:

Forsyningstilsynet anmoder interesserede om at indsende bemærkninger til det anmeldte forslag senest den 11. august 2023 pr. digital post via virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Benjamin Lund og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 23/00964.