Høring over Forsyningstilsynets udkast til afgørelse om vilkår for udbud af reserveforsyningen til Anholt j.nr. 23/01025

12-06-2023

Frist: 26.06.2023

Energinet anmeldte den 2.maj deres vilkår for udbud af reserveforsyningen til Anholt.

Forsyningstilsynet sender hermed til offentlig høring vores udkast til afgørelse om at godkende de af Energinet anmeldte vilkår.

Følgende materiale er vedlagt høringen og kan hentes under ”Hent filer” her på siden:

  • Udkast til afgørelse om vilkår for udbud af reserveforsyningen til Anholt.

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder interesserede om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 26.juni 2023 pr. digital post via virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Niels Duelund og påføres Forsyningstilsynets journalnummer  23/01025