Høring over udkast til bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om miljøbeskyttelse

01-06-2023

Frist: 21.06.2023

Forsyningstilsynet sender udkast til Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om miljøbeskyttelse i høring

Forsyningstilsynet har siden 1. juli 2022 haft til opgave at føre et økonomisk tilsyn med affaldssektoren efter bestemmelser i kapitel 6 i lov om miljøbeskyttelse og regler udstedt i medfør heraf.

Det er i lovgivningen bestemt, at Forsyningstilsynets omkostninger ved tilsynet og tilhørende driftsopgaver finansieres ved gebyrer, som opkræves hos kommunerne. Forsyningstilsynet har i den forbindelse udstedt Bekendtgørelsen nr. 1104 af 30. juni 2022 om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om miljøbeskyttelse. Siden udstedelsen af bekendtgørelsen er Forsyningstilsynet blandt andet på baggrund af henvendelser fra kommunerne blevet opmærksomt på nogle forhold, som gør, at vi finder det nødvendigt at præcisere og ændre bekendtgørelsen på nogle enkelte områder.

Bekendtgørelsen, som sendes i høring, har som overordnet formål at sikre, at Forsyningstilsynets gebyropkrævning svarer så præcist som muligt til de faktiske omkostninger, som Forsyningstilsynets opgaver medfører.

Bemærkninger til de konkrete præciseringer og ændringer gennemgås i høringsbrevet.

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder interesserede om at indsende bemærkninger senest den 21. juni 2023 pr. digital post via virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Ting H. Rygaard og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 23/01073.

Høringen findes også på høringsportalen her.