Bekendtgørelse om udbud af netvirksomheders nettab sendes i offentlig høring

17-05-2023

Forsyningstilsynet udstedte den 1. december 2021 bekendtgørelse nr. 2238 om udbud af netvirksomheders nettab. I bekendtgørelsens §§ 1 og 14 foretages der en direkte henvisning til § 17 i bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter.

Da der foretages ændringer i bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter, som blandt andet betyder, at § 17 ændres til § 28, sender Forsyningstilsynet hermed bekendtgørelse om udbud af netvirksomheders nettab i høring med det formål at ændre henvisningerne i bekendtgørelsen, således at de er i overensstemmelse med bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter, som Energistyrelsen udsteder med ikrafttræden den 1. juli 2022.

Der er således alene tale om ændringer af processuel karakter.

Ændringerne er markeret med ændringsmarkeringer (track changes) i det vedlagte udkast til bekendtgørelse.

Forsyningstilsynet har valgt at foretage en nyudstedelse af bekendtgørelsen (hovedbekendtgørelse) frem for en ændringsbekendtgørelse. Det sker af hensyn til overskueligheden af ændringerne.

Forsyningstilsynet anmoder alene om eventuelle bemærkninger til de ændringer, som fremgår af udkast til bekendtgørelse i form af ændringsmarkeringer i forhold til den gældende bekendtgørelse.

Høringssvar skal så vidt muligt sende som Digital Post via kontaktoplysningerne her på siden (alternativt via Forsyningstilsynets hovedpostkasse post@forsyningstilsynet.dk). Posten bedes stilet til Susanne Møller Svenssen og påført journalnummer 22/00001. Fristen for indsendelse af bemærkninger er den 13. juni 2022 kl. 12.00.