Forsyningstilsynet sender kapitel om dataadskillelse til vejledningen om netvirksomhedsbekendtgørelsen i høring

22-05-2023

Frist: 09.06.2023

Klima-, Energi- og Forsyningsministeren udmøntede i juni 2022 nye styrkede regler for bl.a. habiliteten af elnetvirksomheders ledelser, dokumentation af markedsmæssighed i koncerninterne handler og dataadskillelse. Reglerne om dataadskillelse vil blive tilføjet den tidligere offentliggjorte vejledning om habilitet og dokumentation for markedsmæssighed.

Ministerens udmøntning af reglerne skete i form af en ny bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter, der trådte i kraft 1. juli 2022. Reglerne er bl.a. indrettet til at sikre konkrete rammer for dataadskillelse i situationer, hvor relevant netvirksomhedsdata indgår i fælles datasystemer. Reglerne har virkning fra 1. januar 2026.

Det bemærkes, at kapitlet sideløbende i høringsperioden bearbejdes sprogligt og layoutmæssigt.

Høringsfrist

Høringssvar skal så vidt muligt sendes som Digital Post via virk.dk (alternativt som mail til post@forsyningstilsynet.dk). Posten bedes stilet til Lene Holten Petersen og påført journalnummer 22/01971. De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.hoeringsportalen.dk (Høringsportalen), når vejledningen er offentliggjort. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse. Fristen for indsendelse af bemærkninger er den 9. juni 2023 kl. 12.00.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Lene Holten Petersen på lehp@forsyningstilsynet.dk.