Høring over Energinets metodeanmeldelse for begrænset netadgang for forbrugsanlæg i transmissionsnettet

09-05-2023

Frist: 24.05.2023

Energinet anmeldte i marts 2023 metoden for begrænset netadgang for forbrugsanlæg i transmissionsnettet.

Metoden for begrænset netadgang for forbrugsanlæg i transmissionsnettet indebærer, at en systembruger, der forsynes fra transmissionsnettet, kan blive tilsluttet det kollektive transmissionsnet med et vilkår om afbrydelighed, og hvor afbrydeligheden modsvares af en lavere nettarif.

Energinet ønsker med nærværende metode at supplere regulerkraftmarkedet i DK1 og DK2 til håndtering af lokale flaskehalse i transmissionsnettet. Der er tale om et supplement til det eksisterende regulerkraftmarked der skal sikre mulighed for afhjælpning af lokale flaskehalse i driftssituationen, via en markedsbaseret udvælgelse af fleksible ressourcer

Forsyningstilsynet gennemfører en offentlig høring over metoden.

Følgende materiale er vedlagt høringen og kan hentes under ”Hent filer” her på siden:

  • Metodeanmeldelse for begrænset netadgang i TSO-nettet
  • Supplerende redegørelse - Samspil med regulerkraftmarkedet

Indsendelse af høringssvar:

Forsyningstilsynet anmoder interesserede om at indsende bemærkninger til det anmeldte forslag senest den 24. maj 2023 pr. digital post via virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Benjamin Lund og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 23/00964.