Høring over Energinets metodeanmeldelse for optimeret indkøb af mFRR kapacitet i DK1 og DK2

31-05-2023

Frist: 15.06.2023

Energinet anmeldte den 17. maj 2023 metoden for optimeret indkøb af mFRR kapacitet i DK1 og DK2.

Metoden indebærer, at Energinet, under visse prædefinerede betingelser, vil indkøbe mFRR kapacitet i DK1, til dækning af behovet i DK2. Metoden vil i løbet af 2024 udvides, således at den også gælder modsatrettet. Energinet vil til dette formål ikke gøre brug af reservationer, men i stedet vha. en flowprognosemodel søge at bruge uudnyttet kapacitet.

Energinet ønsker med nærværende metode at balancere hensynet om robuste prissignaler for leverandører af mFRR, og fair omkostninger for forbrugerne.

Forsyningstilsynet gennemfører en offentlig høring over metoden.

Følgende materiale er vedlagt høringen og kan hentes under ”Hent filer” her på siden:

  • Metodeanmeldelse for optimeret indkøb af mFRR kapacitet i DK1 og DK2

Indsendelse af høringssvar:

Forsyningstilsynet anmoder interesserede om at indsende bemærkninger til det anmeldte forslag senest den 15. juni 2023 pr. digital post via virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Benjamin Lund og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 23/01206.