Høring over Forsyningstilsynets udkast til afgørelsen af metodeændringen for handel med lokal fleksibilitet til håndtering af lokale flaskehalse i transmissionsnettet

30-05-2023

Frist: 14.06.2023

Energinet anmeldte i maj 2022 en ændring til metoden for handel med lokal fleksibilitet. Forsyningstilsynet havde anmeldelsen i offentlig høring i maj 2022. Energinet meddelte efterfølgende, at man ville anmelde en yderligere ændring, hvilket skete den 14. februar 2023.

Energinet foreslår at anvende metoden efter dets nuværende indhold, med tilføjelse af krav om geografisk information i alle mFRR og aFRR energibud. Energinet finder det nødvendigt for fortsat at kunne sikre drifssikkerheden i forbindelse med Danmarks overgang til det fællesnordiske energiaktiveringsmarked.

Forsyningstilsynet gennemfører en offentlig høring over udkast til afgørelsen.

Følgende materiale er vedlagt høringen og kan hentes under ”Hent filer” her på siden:

  • Udkast til afgørelse_lokal fleksibilitet
  • metodeanmeldelse-metode-for-lokal-fleksibilitet
  • aendringsbilag-lokal-fleksibilitet

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder interesserede om at indsende bemærkninger til det anmeldte forslag senest den 14. juni 2023 pr. digital post via virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Benjamin Lund og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 23/00964.