Høring over udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om markedsregler for handel med kapacitet på Viking Link

09-05-2023

Frist: 06.06.2023

Forsyningstilsynet tager i udkast til afgørelse stilling til Energinets anmeldelse af markedsregler for handel med kapacitet på den kommende el-transmissionsforbindelse mellem Danmark og Storbritannien, Viking Link.

De anmeldte markedsregler angår en fælles dansk-britisk metode for eksplicit handel på Viking Link samt nationale metoder for kapacitetstildeling og -beregning ved handlen.

Den fælles dansk-britiske metode angår eksplicitte auktioner med fysiske transmissionsrettigheder for long-term-, day-ahead- og intraday-markederne. De nationale metoder angår kapacitetstildeling og -beregning på Viking Link i forhold til de samme markeder.

Følgende materiale er vedlagt høringen og kan hentes under ”Hent filer” her på siden:

  • Udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om handel med kapacitet på Viking Link.

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder interesserede om at indsende bemærkninger til udkast til høring senest den 6. juni 2023 pr. digital post til post@forsyningstilsynet.dk via virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Eske Benn Thomsen, ebth@forsyningstilsynet.dk, og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/01943.