Høring over Energinets ændring af metoden for handel med lokal fleksibilitet med introduktionen af krav til geografisk information

13-03-2023

Frist: 28.03.2023

Energinet Systemansvar A/S (Energinet) anmeldte i maj 2022 en ændring til metoden for handel med lokal fleksibilitet. Forsyningstilsynet havde anmeldelsen i offentlig høring i maj 2022. Energinet meddelte efterfølgende, at man ville anmelde en yderligere ændring, hvilket skete den 14. februar 2023.

Energinet foreslår at anvende metoden efter dets nuværende indhold, med tilføjelse af krav om geografisk information i alle mFRR og aFRR energibud. Energinet finder det nødvendigt for fortsat at kunne sikre drifssikkerheden i forbindelse med Danmarks overgang til det fællesnordiske energiaktiveringsmarked.

Forsyningstilsynet gennemfører en offentlig høring over metoden.

Følgende materiale er vedlagt høringen og kan hentes under ”Hent filer” her på siden:

  • Metodeanmeldelse – metode for lokal fleksibilitet
  • Ændringsbilag – lokal fleksibilitet

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder interesserede om at indsende bemærkninger til det anmeldte forslag senest den 28. marts 2023 pr. digital post via virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Benjamin Lund og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/01154.