Høring over udkast til afgørelse vedr. Energinets ændring af udbudsregler for systemydelser til levering i Danmark (aFRR i DK 1)

28-03-2023

Frist: 17.04.2023

Forsyningstilsynets sender hermed udkast til afgørelse om godkendelse af Energinets ændring af udbudsregler for systemydelser til levering i Danmark i offentlig høring

Ændringen indebærer, at det nuværende månedsmarked for frekvensgenoprettelsesreserver med automatisk aktivering i DK1 ændres til et ugemarked. Energinets ændring indebærer desuden, at der indføres et nyt bududvælgelsesprincip baseret på en simpel prisrækkefølge til erstatning for den nuværende algoritmeudvælgelse. Følgende materiale er vedlagt høringen og kan hentes her på siden under ”Hent filer”:

  • Udkast til afgørelse om Energinets ændring af udbudsregler for systemydelser til levering i Danmark.

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger til udkastet til afgørelse senest 17. april 2023. Bemærkninger kan indsendes pr. digital post via virk.dk eller borger.dk med angivelse af Forsyningstilsynets j. nr. 22/01478.