Høring over udkast til afgørelse vedr. Energinets metode for udbud af systemgenoprettelsesreserve i DK1 og DK2

28-03-2023

Frist: 14.04.2023

Forsyningstilsynets sender hermed udkast til afgørelse om godkendelse af Energinets metode for udbud af systemgenoprettelsesreserve i DK1 og DK2 i offentlig høring

Systemgenoprettelsesreserverne i DK1 og DK2 skal sikre, at Energinet selv kan spændingssætte transmissionsnettet inden for en rimelig tid i tilfælde af spændingsløst transmissionsnet (blackout). Følgende materiale er vedlagt høringen og kan hentes her på siden under ”Hent filer”:

  • Udkast til afgørelse om Energinets metode for udbud af systemgenoprettelsesreserver i DK1 og DK2.

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger til udkastet til afgørelse senest 14. april 2023. Bemærkninger kan indsendes pr. digital post via virk.dk eller borger.dk med angivelse af Forsyningstilsynets journalnummer 22/00877.