Høring over udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om fastsættelse af tillæg til pris på konkursprodukt for naturgas i 2024

15-11-2023

Frist: 29. november 2023

Forsyningstilsynet skal inden den 1. december hvert år fastsætte et tillæg og konkursprodukt, som bl.a. bruges til sikring af uafbrudte leverancer til gasforbrugerne i tilfælde af en gasleverandørs konkurs.

Forsyningstilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse om fastsættelse af tillæg til pris på konkursproduktet for naturgas i 2024.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til udkastet senest den 29. november 2023 kl. 14:00 pr. Digital Post via enten virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Peter Gammeltoft og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 23/02376.