Forsyningstilsynet sender udkast til ny bekendtgørelse om indtægtsramme og reguleringsregnskab for den, der varetager transmissionsvirksomhed af elektricitet i høring

28-09-2023

Frist: 3. november 2023

Bekendtgørelsen fastsætter regler om indtægtsramme og reguleringsregnskab, herunder regler om indhold, revision og frister for indsendelse, for den, der varetager transmissionsvirksomhed af elektricitet.

Med udkast til en ny bekendtgørelse om indtægtsramme og reguleringsregnskab for den, der varetager transmissionsvirksomhed af elektricitet, foretager Forsyningstilsynet enkelte præciseringer og opdateringer i forhold til den gældende bekendtgørelse.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendes via dette link www.virk.dk til den digitale postkasse ”Forsyningstilsynet” (CVR 33750250). Hvis man ikke kan sende post via Næste generation Digital Post, er det fortsat muligt at sende evt. bemærkninger på mail til Forsyningstilsynets hovedpostkasse post@forsyningstilsynet.dk.

Eventuelle bemærkninger skal fremsendes senest den 3. november 2023 med angivelse af Forsyningstilsynets journalnummer 23/01937.”