Forsyningstilsynet sender vejledning om særskilt identitet i høring

01-09-2023

Frist: 29. september 2023

Forsyningstilsynet har med udkast til vejledning om netvirksomheders særskilte identitet opdateret den hidtidige vejledning om særskilt identitet fra 2018. Der er tale om en generel opdatering, herunder med Forsyningstilsynets nyeste praksis.

Det bemærkes, at vejledningen sideløbende i høringsperioden bearbejdes sprogligt og layoutmæssigt.

Materialet kan tilgås på Høringsportalen.

Høringsfrist

Høringssvar skal så vidt muligt sendes som Digital Post via virk.dk (alternativt som mail til post@forsyningstilsynet.dk). Posten bedes stilet til Maria Lindegaard og påført journalnummer 23/01274. De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.hoeringsportalen.dk (Høringsportalen), når vejledningen er offentliggjort. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse. Fristen for indsendelse af bemærkninger er den 29. september 2023 kl. 12.00.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Maria Lindegaard på mali@forsyningstilsynet.dk.